Input:

Kód zdroja príjmu pri úhrade škody v roku 2019

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.3 Kód zdroja príjmu pri úhrade škody v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Vodič, zamestnanec organizácie spôsobil dopravnú nehodu. Bola mu vyčíslená škoda na služobnom motorovom vozidle vo výške 1 500 €. Poistený je individuálne (poistenie pre výkon povolania). Poisťovňa uhradila za vodiča, zamestnanca škodu vo výške 1000 € na príjmový účet organizácie. Účtovanie príjmu bude so zdrojom “72e)“ alebo so zdrojom “111“? 500 € uhradí zamestnanec do pokladne ústavu. Z pokladne ústavu sa prevedie čiastka na príjmový účet. Zdroj “72e)“ alebo “111“?

Cudzí vinník spôsobil škodu na služobnom motorovom vozidle vo výške 1 500 €. Poisťovňa uhradí škodu vo výške 1 500 € na príjmový účet organizácie. Zdroj“72e)“ alebo “111“?

Odpoveď:

Účinnosť: 1.1.2019

Príručka č. MF/010302/2018-411 na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 (pozn. autora: Príručka zverejnená vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky) sa na uvedený prípad spoluúčasti na škode (financovania zo strany poisťovne ako právnickej osoby) uplatní klasifikácia pod kódom zdroja príjmu 72e. Spoluúčasť zamestnanca za vzniknutú škodu (zosobnenie v zmysle záverov škodovej komisie, ktorej musí predchádzať takýto prípad zosobnenia s uvedením dôvodov a stanoviska škodovej komisie a súhlasom štatutára subjektu verejnej správy) sa klasifikuje cez kód zdroja príjmu 72g - t. j. ako príjem od fyzickej osoby v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Pohľad autora na problematiku: V prípade úhrady škody organizácii prostredníctvom inej osoby sa uvádza kód zdroja príjmu 72e a v prípade zosobnenia fyzickej osobe cez kód zdroja príjmu 72g. Je potrebné spomenúť,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: