Input:

Kontrola čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce z pohľadu zákona o obecnom zriadení v roku 2019

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.2 Kontrola čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce z pohľadu zákona o obecnom zriadení v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Poprosíme Vás o informáciu: V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. b) poslanci schvaľujú rozpočet obce a kontrolujú jeho čerpanie.

Patrí do tejto kontroly aj vyžiadanie si čerpania jednotlivých položiek, prípadne informácie z pokladničnej knihy a pod.?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

V rámci kontrolnej právomoci je práve obecné zastupiteľstvo oprávnené kontrolovať rozpočet obce a to v rámci vlastnej kontroly, ktorá vyplýva práve z ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. To znamená, že obecné zastupiteľstvo na základe tejto právomoci môže vyžadovať podklady k prevereniu správnosti, úplnosti a zákonnosti spracovania rozpočtu. Tiež v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov majú oprávnenie kreovať (zriadiť) kontrolnú komisiu, ktorá bude zložená z členov poslancov (na základe uznesenia obecného zastupiteľstva) a vykonať akúkoľvek kontrolu, či byť (v zmysle prijatého uznesenia) prítomní poslanci súčasťou kontroly, ktorú vykonáva hlavný kontrolór obce alebo v rámci finančnej kontroly na mieste

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: