Input:

Trvalý pobyt a poplatok za komunálny odpad v obci

8.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nehnuteľnosť v obci patrí dvom vlastníkom, prvý má v obci trvalý pobyt a platí si poplatok za komunálny odpad v inej prenajatej nehnuteľnosti, druhý vlastník nemá v obci trvalý pobyt, len vlastní nehnuteľnosť. Akým spôsobom sa bude platiť poplatok za komunálny odpad v spomínanej nehnuteľnosti, ktorú majú vo vlastníctve dvaja vlastníci?(nie je zavedený množstvový zber)

Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je poplatníkom:

     - fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť;

     - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce;

     - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.

Zákon zároveň v ustanovení § 77 ods. 3 výslovne vymedzuje prípady, v rámci ktorých nemôže obec vyrubiť poplatok viackrát:

     - fyzická osoba má v obci trvalý aj prechodný pobyt - platí poplatok iba z dôvodu trvalého pobytu;

     - fyzická osoba má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie - platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu;

     - fyzická osoba má v

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: