Input:

Zákon č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.1 Zákon č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme

Ing. Maroš Kamenský

Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní – dôvody a prínosy

Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme nadobudol účinnosť 1.8.2019. Zákon poskytol rámec pre implementáciu elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní a nastavil pravidlá pre postupný nábeh jednotlivých krokov. K 1.8.2019 neboli zatiaľ vymedzené pre dotknuté subjekty žiadne povinnosti – tie budú spúšťané postupne s pripravenosťou potrebnej infraštruktúry. Požiadavky a príslušné informácie vopred zverejní Ministerstvo financií ako správca Informačného systému elektronickej fakturácie (IS EFA) prostredníctvom svojho publikačného orgánu (Finančný spravodajca).

Primárnym spúšťačom pre Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a pre následnú implementáciu Informačného systému elektronickej fakturácie boli požiadavky „ ” Zákon a IS EFA vytvoria tiež predpoklady pre podporu finančného riadenia Ministerstva financií.

Smernica EÚ elektronickou fakturáciou zavádza zjednotenie noriem a formátov s cieľom zlepšenia vzájomnej interoperability a tým aj celkovej konkurencieschopnosti v rámci Európskej únie, Európska rada vo svojich záveroch zdôraznila prioritu na opatreniach zameraných na ďalšie rozvíjanie cezhraničného online obchodu a modernizáciu verejnej správy. Tento prínos elektronických faktúr bude kľúčový aj pre slovenské podnikateľské prostredie. Zároveň nám to poskytne možnosť zavádzania technických inovácií a zvyšovanie efektivity vo verejnej správe.

Elektronická fakturácia umožní zjednodušenie, zrýchlenie a sprehľadnenie fakturačných procesov, ktoré sú súčasťou verejného obstarávania. Elektronizácia faktúr bude tiež šetriť relevantné náklady znížením chybovosti a cieľovo aj optimalizáciou poštových a administratívnych nákladov (vrátane tlače papierových faktúr).

Verejným obstarávateľom a obstarávateľom/odberateľom

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: