OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
21.10.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2019.09 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle on-line časopisu Spravodajca vo verejnej správe sa venujeme elektronickej fakturácii vo verejnej správe. Zákon č. 215/2019 Z. z.o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme nadobudol účinnosť 1.8.2019. Zákon poskytol rámec pre implementáciu elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní a nastavil pravidlá pre postupný nábeh jednotlivých krokov. Viete aké výhody elektronická fakturácia prináša?

Subjekty verejnej správy upozorňujeme na špecifiká zdaňovania subjektov verejnej správy daňou z príjmov. Subjekty verejnej správy sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zaraďujú do skupiny daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. V texte sa dozviete viac o:

- základe dane subjektov, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie
- tom, ktoré príjmy nie sú u týchto daňovníkov predmetom dane
- tom, ktoré príjmy sú predmetom dane, no od dane sú oslobodené

Zároveň sa v aktuálnom čísle venujeme téme kontroly čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce z pohľadu zákona o obecnom zriadení v roku 2019. V rámci kontrolnej právomoci je práve obecné zastupiteľstvo oprávnené kontrolovať rozpočet obce a to v rámci vlastnej kontroly, ktorá vyplýva práve z ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Neobišli sme ani problematiku Obstarania pozemkov a ich účtovania v roku 2019. Mgr. Jozef Sýkora, MBA pripravil praktické príklady aj účtovné predkontácie, ktoré túto problematiku objasňujú.

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti verejnej správy. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

Nové v on-line časopise:

Špecifiká účtovania na účte 378 - Iné pohľadávky v roku 2019
Špecifiká DPH pri rozpočtových a príspevkových organizáciách v roku 2019

Otázky a odpovede
Zmena metódy vykonania konsolidácie v roku 2019
Občianske združenie a schválenie účtovnej závierky v roku 2019
Účtovanie kreditného zostatku na bankovom účte neziskovej organizácie v roku 2019

Téma mesiaca
Použitie vlastného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca pri tuzemskej pracovnej ceste

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: