dnes je 29.3.2023

Praktické informácie - Adresár úradov - Súdy a Generálna prokuratúra
KRAJSKÝ SÚD VBANSKEJ BYSTRICI
Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica
Tel.: 048/8860111
Fax: 048/4124976
E-mail: ksbb_infocentrum@justice.sk,infocentrumKSBB@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Zahradnícka 10, 813 66 Bratislava
Tel.: 02/88810111, 02/88810112
Fax: 02/88810168
E-mail: podatelnaKSBA@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Orolská 3, 010 10 Žilina
Tel.: 041/8850180
Fax: 041/8850198
E-mail: infocentrumKSZA@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/8870111
Fax: 055/8870220
E-mail: jarmila.beluskova@justice.sk, valeria.levayova@justice.sk
Krajský súd v Nitre
Štúrova 9, 950 48 Nitra
Tel.: 037/8840200, 037/8840220
Fax: 037/8840878
E-mail: podatelnaosnr@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE
Hlavná 22, 080 01 Prešov
Tel.: 051/8880200
Fax: 051/8880192, 051/8880282
E-mail: infocentrum.kspo@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE
Námestie sv. Anny č. 28, 911 50 Trenčín
Tel.: 032/8810180
Fax: 032/8830191
E-mail: podatelnaKSTN@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE
Vajanského 2, 918 70 Trnava
Tel.: 033/8820111
Fax: 033/882020191
E-mail: podatelnaKSTT@justice.sk
NAJVYŠŠÍ SÚD SR
Župné nám. 13, 814 90 Bratislava
Tel.: 02/32304111
E-mail: informacnecentrum@nsud.sk
NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD SR
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/32133335
E-mail: podatelna@nssud.sk
Okresný súd Čadca
17. novembra 1256, 022 21 Čadca
Tel.: 041/8853180
Fax: 041/8853191
E-mail: podatelnaOSCA@justice.sk
Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica
Tel.: 048/8861559, 048/8861198
Fax: 048/8861191
E-mail: podatelnaOSBB@justice.sk
Okresný súd Bardejov
Partizánska 1, 085 75 Bardejov
Tel.: 054/8882180
Fax: 054/8885191
E-mail: infocentrum.osbj@justice.sk
Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Hollého 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/8832180
Fax: 038/8832192
E-mail: podatelnaOSBN@justice.sk
Okresný súd Bratislava I
Zahradnícka 10, 812 44 Bratislava
Tel.: 02/88810111
Fax: 02/88811191
E-mail: podatelnaosba1@justice.sk
Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5, 827 02 Bratislava
Tel.: 02/88812111
Fax: 02/88812222
E-mail: podatelnaOSBA2@justice.sk
Okresný súd Bratislava III
Nám. Biely kríž 7, 836 07 Bratislava
Tel.: 02/88813111
Fax: 02/88813191
E-mail: podatelnaosba3@justice.sk
Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava
Tel.: 02/88814111
Fax: 02/88814191
E-mail: podatelnaOSBA4@justice.sk
Okresný súd Bratislava V
Prokofievova 12, 852 38 Bratislava
Tel.: 02/88815111
Fax: 02/88815228
E-mail: dana.patkova@justice.sk, lubica.vrchovska@justice.sk
Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4, 977 01 Brezno
Tel.: 048/8863180
Fax: 048/6111803
E-mail: osbr_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Dolný Kubín
Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín
Tel.: 043/8854180
Fax: 043/8854126
E-mail: infocentrumOSDK@justice.sk
Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ulica č. 2, 929 27 Dunajská Streda
Tel.: 031/8822180
Fax: 031/8822191
E-mail: infocentrumOSDS@justice.sk
Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1, 924 23 Galanta
Tel.: 031/8823701
Fax: 031/8823191
E-mail: infocentrumOSGA@justice.sk
Okresný súd Humenné
Laborecká 17, 066 34 Humenné
Tel.: 057/8883180
Fax: 057/8883191
E-mail: infocentrum.oshn@justice.sk
Okresný súd Žiar nad Hronom
Dukelských hrdinov 23, 965 35 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/8864180
Fax: 045/8864191
E-mail: oszh_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina
Tel.: 041/8851104, 041/8851105
E-mail: infocentrumOSZA@justice.sk
Okresný súd Kežmarok
Ul. Trhovište 16, 060 01 Kežmarok
Tel.: 052/8884200
Fax: 052/8884081
E-mail: infocentrum.oskk@justice.sk
Okresný súd Košice I
Štúrova 29, 041 60 Košice
Tel.: 055/8870111
Fax: 055/8871420
E-mail: infocentrumOSKE1@justice.sk
Okresný súd Košice II
Štúrova 29, 042 11 Košice
Tel.: 055/7269111
Fax: 055/7269520
E-mail: infocentrum.OSKE2@justice.sk
Okresný súd Košice - okolie
Štúrova 29, 041 10 Košice
Tel.: 055/8870111
E-mail: infoOSKE3@justice.sk
Okresný súd Komárno
Pohraničná 6, 945 35 Komárno
Tel.: 035/8842180
Fax: 035/8842191
E-mail: podatelnaOSKN@justice.sk
Okresný súd Levice
Kalvínske nám. 7, 934 31 Levice
Tel.: 036/8843200
Fax: 036/8843214
E-mail: infocentrumOSLV@justice.sk
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/8856111
Fax: 044/5621991
E-mail: infocentrumOSLM@justice.sk
Okresný súd Lučenec
Fiľakovská cesta 287, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/8866180
Fax: 047/8866191
E-mail: oslc_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10, 901 19 Malacky
Tel.: 03/48816180
Fax: 03/48816191
E-mail: podatelnaOSMA@justice.sk
Okresný súd Martin
E.B. Lukáča 2A, 036 61 Martin
Tel.: 043/8857200
Fax: 043/8857333
E-mail: olga.kalnicka@justice.sk
Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/8877180
Fax: 056/8877159
E-mail: iveta.golasova@justice.sk, martin.sunitra@justice.sk
Okresný súd Nitra
Štúrova 9, 949 68 Nitra
Tel.: 037/8841200, 037/8841201
Fax: 037/8841191
E-mail: emilia.bediova@justice.sk, martina.rojkova@justice.sk
Okresný súd Námestovo
Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/8858111
Fax: 043/8858191
E-mail: podatelnaOSNO@justice.sk
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/8835180
Fax: 032/8835231
E-mail: marta.kravarikova@justice.sk
Okresný súd Nové Zámky
F. Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky
Tel.: 035/8844200
Fax: 035/8844192
E-mail: lucia.garaiova@justice.sk, michaela.belanova@justice.sk
Okresný súd Partizánske
1. mája 225/4, 958 26 Partizánske
Tel.: 038/8836180
Fax: 038/8836192, 038/8836191
E-mail: podatelnaOSPE@justice.sk
Okresný súd Pezinok
M.R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/8817180
Fax: 033/8817234
E-mail: gabriela.kuruczova@justice.sk
Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/8825200
Fax: 033/8825191
E-mail: infocentrumospn@justice.sk
Okresný súd Poprad
Štefánikova 100, 058 52 Poprad
Tel.: 052/8887368, 052/8887242
Fax: 052/7724046
E-mail: infocentrum.ospp@justice.sk
Okresný súd Považská Bystrica
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/8837180
Fax: 042/8837191
E-mail: podatelnaOSPB@justice.sk
Okresný súd Prešov
Grešova 3, 080 42 Prešov
Tel.: 051/8881111
Fax: 051/8881191
E-mail: infocentrum.ospo@justice.sk
Okresný súd Prievidza
Švéniho 5, 971 72 Prievidza
Tel.: 046/8838200
Fax: 046/8838191
E-mail: podatelnaOSPD@justice.sk
Okresný súd Revúca
SNP 539/1, 050 01 Revúca
Tel.: 058/8868180
Fax: 058/8868192
E-mail: osra_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Rimavská Sobota
Námestie Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota
Tel.: 047/8869180
Fax: 047/8869192
E-mail: rs_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 1, 048 20 Rožňava
Tel.: 058/8878180
Fax: 058/8878191
E-mail: infocentrumOSRV@justice.sk
Okresný súd Ružomberok
Dončova 8, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/8859200
Fax: 044/8859191
E-mail: _SEKRETARIAT_OS_RK@justice.sk
Okresný súd Senica
Námestie oslobodenia 1, 905 30 Senica
Tel.: 034/8826180
Fax: 034/8826191, 034/8826192
E-mail: ingrid.budova@justice.sk
Okresný súd Skalica
Námestie Slobody 15, 909 01 Skalica
Tel.: 034/8857180
Fax: 034/8827191
E-mail: podatelnaOSSI@justice.sk
Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/8876180
Fax: 053/8876191, 053/8876174
E-mail: mariana.kostelnikova@justice.sk
Okresný súd Stará Ľubovňa
17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/8885200
Fax: 052/8885291
E-mail: infocentrum.ossl@justice.sk
Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník
Tel.: 054/8886180
Fax: 054/8886184
E-mail: infocentrum.ossk@justice.sk
Okresný súd Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany
Tel.: 038/8846111
Fax: 038/8846191
E-mail: podatelnaOSTO@justice.sk
Okresný súd Trebišov
Nám. Mieru 838, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/8879111
E-mail: infoOSTV@justice.sk
Okresný súd Trenčín
Piaristická 27, 911 80 Trenčín
Tel.: 032/8831111
Fax: 032/8831191
E-mail: PodatelnaOSTN@justice.sk
Okresný súd Trnava
Hlavná 49, 917 83 Trnava
Tel.: 033/8821511
Fax: 033/8821191
E-mail: infocentrumOSTT@justice.sk
Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 714/2, 990 14 Veľký Krtíš
Tel.: 047/8862111
Fax: 047/8862191
E-mail: vk_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 874, 092 32 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/8888180
Fax: 057/8888191
E-mail: infocentrum.osvv@justice.sk
Okresný súd Zvolen
J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen
Tel.: 045/8867111
Fax: 045/8867191
E-mail: eva.pivarcova@justice.sk
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/8895146
Fax: 033/885272, 033/885174
E-mail: sps@justice.sk
ÚSTAVNÝ SÚD SR
Hlavná 110, 042 65 Košice
Tel.: 055/7207211
E-mail: podatelna@ustavnysud.sk
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.3.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV