OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Praktické informácie - Adresár úradov - Súdy
Okres Košice I.
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/8870111-112
Fax: 055/8870220
E-mail: jarmila.beluskova@justice.sk, valeria.levayova@justice.sk, podatelnaKSKE@justice.sk
Okresný súd Košice I
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/8870111 -112
Fax: 055/8871420
E-mail: infocentrumOSKE1@justice.sk, podatelnaOSKE1@justice.sk
Okresný súd Košice II
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/7269111 - 112
Fax: 055/7269520
E-mail: maria.koncerakova@justice.sk, eva.kovacova@justice.sk, podatelnaoske2@justice.sk
Okresný súd Košice - okolie
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/8870111 - 112
E-mail: infoOSKE3@justice.sk, podatelnaOSKE3@justice.sk
ÚSTAVNÝ SÚD SR
Hlavná 110, 042 65 Košice
Tel.: 055/6227639,055/6227629,055/6222189
Fax: 055/6227629
E-mail: predsednicka@ustavnysud.sk

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: