dnes je 24.7.2024

Odchodné v prípade starostu obce a primátora mesta v roku 2022Archív

30.8.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zámena pozemkov medzi developerom a mestom z pohľadu DPH v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie faktúr za predplatné elektronických kníh v knižnici v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vrátenia časti finančného príspevku v rozpočtovej organizácii v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosť poskytovať odmeny starostom obcí a primátorom miest v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lex Korona I - opatrenia v oblasti závislej činnostiGarancia

30.4.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizácia Zákonníka práce s ohľadom na kompetencie zamestnávateľaGarancia

30.4.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné zastupiteľstvá online alebo korešpondenčnou formouGarancia

30.4.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie ochranných rúšok pre potreby občanov obceGarancia

30.4.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku, alebo oprava z praktického pohľadu v roku 2020Archív

20.2.2020, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potreba registrácie DPH v roku 2020Archív

20.2.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov za stavebné práce v roku 2020Archív

20.2.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členského v organizáciách verejnej správy v roku 2020Archív

20.2.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020Archív

20.2.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtová klasifikácia platenia odvodov z odchodného vyplateného zamestnancovi v roku 2020Archív

20.2.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov v otázkach a odpovediachArchív

31.1.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie transferu zo štátneho fondu v roku 2020Archív

31.1.2020, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanenie občerstvenia objednaného zo sociálneho fonduArchív

31.1.2020, Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpísanie neuhradených záväzkovArchív

31.1.2020, Dr. Jozef Sýkora PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba rezerv mestskej časti na rekreačné poukazy v roku 2020Archív

31.1.2020, Dr. Jozef Sýkora PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok starostu a hlavného kontrolóra obce na príspevky do DDS v roku 2020Archív

20.12.2019, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Disponovanie s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu v roku 2020Archív

20.12.2019, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

20.12.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

20.12.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z pridanej hodnoty v podmienkach verejnej správy u príspevkovej organizácie v roku 2020Archív

20.12.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostatok v pokladnici mesta na konci roka 2019Archív

20.12.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Verejné obstarávanie na odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v roku 2020Archív

20.12.2019, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturácia s DPH pri občianskom združeníArchív

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtovanie vlastných zdrojov príspevkovej organizácieArchív

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Znalecký posudok pri predaji obecného pozemkuArchív

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z motorových vozidiel u príspevkovej organizácieArchív

29.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie hlavného kontrolóra za členstvo vo finančnej komisiiArchív

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2020Archív

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obceArchív

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2020Archív

31.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná finančná kontrola v malej obci - spôsob riešeniaArchív

31.10.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo sa všetko v skratke vzťahuje na subjekt verejnej správy?Archív

31.10.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii v roku 2019Archív

31.10.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisovanie závlahového systému v roku 2019Archív

31.10.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kód zdroja príjmu pri úhrade škody v roku 2019Archív

27.9.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie subjektov verejnej správy daňou z príjmovArchív

27.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie pozemkov a ich účtovanie v roku 2019Archív

27.9.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť školy zverejňovať faktúry v centrálnom registri v roku 2019Archív

23.8.2019, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téma mesiacaArchív

23.8.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie, ocenenie a zaradenie majetku darovaním alebo kúpou za 1 euro v roku 2019Archív

23.8.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zásob v praxi organizácií - predkontácieArchív

23.8.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer