dnes je 24.7.2024

Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2019Archív

17.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a klasifikácia častých výdavkov v praxi v roku 2019Archív

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie mzdy dočasne prideleného zamestnanca v roku 2019Archív

19.2.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti účtovania miezd a platov štátneho zamestnanca v roku 2019Archív

25.1.2019, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Analytická evidencia pri účtovaní záväzkov vo verejnej správe v roku 2019Archív

24.1.2019, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Analytická evidencia pri účtovaní dlhodobého majetku vo verejnej správe v roku 2018Archív

16.8.2018, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup cenín obce s odplatou dodávateľovi v roku 2018Archív

16.8.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania príspevku združeniu v roku 2018Archív

16.8.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zhodnotenie prenajatého majetku štátu v roku 2018Archív

14.8.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania finančného transferu a daru príspevkovej organizácii v roku 2018Archív

14.8.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Potreba registrácie DPH v roku 2018Archív

19.7.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania projektu UPSVaR v roku 2018Archív

18.7.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyradenie dlhodobého majetku v obci a rozpočtových a príspevkových organizáciách obceArchív

21.6.2018, Ing. Jana hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenájom majetku rozpočtovej a príspevkovej organizácie a obceArchív

21.6.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný darArchív

21.6.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kód zdroja na bežné príjmy a výdavky pri podnikateľskej činnosti PO v roku 2018Archív

21.6.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie pohľadávky za nedaňové príjmy v rozpočtovej organizácii v roku 2018Archív

14.5.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie tvorby opravných položiek k pohľadávkamArchív

14.5.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záverečný účet obce za rok 2017Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na účte 343 - Daň z pridanej hodnotyArchív

14.5.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v ZŠ a MŠ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestaArchív

14.5.2018, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov na dopravné žiakov v obci, ktorá je zriaďovateľom školyGarancia

24.4.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na účte 521 - Mzdové nákladyGarancia

24.4.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Školská jedáleň a vedenie účtovníctva o školskom stravovaní v roku 2018Garancia

29.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odovzdanie účtovných závierok subjektov verejnej správyGarancia

29.3.2018, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie obstarania materiálu a tovaru v štátnej príspevkovej organizáciiGarancia

27.3.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na účte 527 - Zákonné sociálne nákladyGarancia

21.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov na pracovné cesty zamestnancovGarancia

23.2.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 532 - Daň z nehnuteľnostiGarancia

21.2.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti zásob v štátnej a obecnej ROPOGarancia

12.2.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifické účty v podmienkach obceGarancia

24.1.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie spotreby materiálu vo verejnej správeGarancia

31.10.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie kapitálového transferu v obci, ktorá je sídlom združeniaGarancia

20.10.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonštrukcia a modernizácia dlhodobého majetku v ROPO a obciach na vybraných účtovných príkladochGarancia

18.10.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., JUDr. Igor Turuk, LL.M., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady na opravy a udržiavanie obce a ich účtovanieGarancia

27.9.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 527 - Zákonné sociálne nákladyGarancia

5.3.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komparácia účtovníctva vo vybraných právnických subjektochGarancia

27.2.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer