dnes je 24.7.2024

Nákup traktorovej kosačky pre obec v roku 2024Garancia

27.6.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Presun aktivít zo spoločnosti s. r. o. na neziskovú organizáciu v roku 2024Garancia

26.6.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovné posúdenie dotácie na obstaranie odpisovaného majetkuGarancia

25.6.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitné spôsoby zahrnovania dotácie na odpisovaný majetok do základu dane z príjmovGarancia

24.6.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahrňovanie dotácie na odpisovaný hmotný majetok používaný na prenájomGarancia

21.6.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotácia na obstaranie hmotného majetku a daň z príjmovGarancia

20.6.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup majetku na splátky pre rozpočtovú organizáciu v roku 2024Garancia

29.5.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické príklady použitia daňovej úľavy registrovaným sociálnym podnikomGarancia

28.5.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová úľava pre sociálne podniky - strata nárokuGarancia

27.5.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová úľava registrovaného sociálneho podnikuGarancia

24.5.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtovanie služieb za predchádzajúci rok 2023Garancia

25.4.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie finančných prostriedkov obcou v roku 2024Garancia

24.4.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od platenia minimálnej dane z príjmov právnickej osobyGarancia

23.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charitatívna reklama - zmena podmienok od 1. januára 2024Garancia

22.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie úľavy na dani pre sociálne podnikyGarancia

19.4.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci obecnej polície - vyplatenie odchodného v roku 2024Garancia

28.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu zriaďovateľa v roku 2024Garancia

27.3.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prílohy daňového priznania k dani z príjmovGarancia

26.3.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaniteľné príjmy daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanieGarancia

22.3.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie drobného majetku v roku 2024Garancia

26.2.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie rezervného fondu v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny a usmernenia v oblasti dane z príjmov pre právnické osobyGarancia

22.2.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmovGarancia

20.2.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odstupné starostovi v roku 2024Garancia

18.1.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančná zábezpeka - postup účtovania pre obec v roku 2024Archív

17.1.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaniteľné a oslobodené príjmy subjektu verejnej správyGarancia

16.1.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaniteľné a oslobodené príjmy neziskových organizáciíGarancia

15.1.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet dane subjektov verejnej správy podľa zákona o dani z príjmovGarancia

12.1.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátený dar v roku 2024Garancia

15.12.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Refundácia kapitálových výdavkov z roku 2023Garancia

14.12.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Charitatívna reklama - zmeny od 1. januára 2024Garancia

13.12.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov nadväzujúca na zákon o výstavbeGarancia

12.12.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet dane neziskových organizácií podľa zákona o dani z príjmovGarancia

11.12.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjem z náhrady škody v roku 2024Archív

30.11.2023, Ing. Jozef Pohlod , Zdroj: Verlag Dashöfer

Služby prijaté zo zahraničia a zrážková daň za autorské honoráre v roku 2023Archív

29.11.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na PHL - praktické príkladyArchív

28.11.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Verejná výskumná inštitúcia a daň z príjmovArchív

27.11.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

24.11.2023, Mgr. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

13.11.2023, Mgr. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

13.11.2023, Mgr. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatívna úprava výšky významnej sumy opráv v roku 2023Garancia

31.10.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatok za komunálny odpad - postup účtovania pre obec v roku 2023Garancia

30.10.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektromobil - uplatnenie daňových výdavkovGarancia

27.10.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sa stať prijímateľom podielu zaplatenej dane v roku 2024Garancia

26.10.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj majetku obce z hľadiska zákona o dani z príjmovGarancia

25.10.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup obce pri úmrtí SHR v roku 2023Archív

26.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer