dnes je 24.7.2024

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmovGarancia

20.2.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - neziskové organizácieArchív

24.2.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - subjekty verejnej správyArchív

23.2.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky uplatnenia daňového bonusu od 1. januára 2023Archív

25.1.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny a novely vybraných právnych predpisov - 2021Archív

22.4.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon správy registratúry vo verejnej správe v roku 2020Archív

29.9.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavný kontrolór v samospráve - I.Garancia

9.7.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavný kontrolór v samospráve - II.Garancia

9.7.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné zastupiteľstvá online alebo korešpondenčnou formouGarancia

30.4.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká účtovania na účte 378 - Iné pohľadávky v roku 2019Archív

26.7.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiArchív

24.6.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zverejnenie a schválenie rozpočtu obceArchív

9.12.2018, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novely zákonov o rozpočtových pravidlách schválené a účinné od 1. 1. 2019Archív

23.10.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie o finančnom prenájme v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon vonkajších a vnútorných typov kontrol v organizáciách školstvaGarancia

25.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miestne dane a miestny poplatok v roku 2017 s príkladmi účtovaniaGarancia

10.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer