dnes je 24.7.2024

Účtovanie stravných lístkov a ekonomická klasifikáciaGarancia

26.6.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a klasifikácia častých výdavkov v praxi v roku 2019Archív

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančná zábezpeka - postup účtovania pre obec v roku 2024Archív

17.1.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede súvisiace s poskytovaní finančných transferovGarancia

20.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zálohových faktúr vo verejnej správe v roku 2018Archív

24.10.2018, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie príjmu a výdavku štipendií v príspevkovej organizáciiGarancia

15.3.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania vecného bremena v roku 2018Archív

25.9.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania príspevku združeniu v roku 2018Archív

16.8.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie o finančnom prenájme v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie faktúry za odber obedov v školskej jedálniGarancia

21.4.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miestne dane a miestny poplatok v roku 2017 s príkladmi účtovaniaGarancia

10.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie územného plánu obce v roku 2019Archív

17.5.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020Archív

20.2.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie krátkodobej pôžičky obcou občianskemu združeniu v roku 2023Archív

28.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2019Archív

17.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zmluvy o propagácii v obci v roku 2021Archív

26.11.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dotácie na asistenta učiteľa na základnej škole v roku 2021Archív

27.10.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie antigénového testovania na COVID-19 zamestnanca v rozpočtovej organizácii v roku 2021Archív

27.10.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

27.8.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania projektu UPSVaR v roku 2018Archív

18.7.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie mzdy zamestnanca obecného úraduArchív

29.10.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚGarancia

31.8.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie faktúr za predplatné elektronických kníh v knižnici v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie majetku v obci vlastnou činnosťou v roku 2022Archív

25.1.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obciGarancia

18.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

29.7.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo sa všetko v skratke vzťahuje na subjekt verejnej správy?Archív

31.10.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny a novely vybraných právnych predpisov - 2021Archív

22.4.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie cez účet 548 - vybrané predkontácieArchív

23.8.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká účtovania na účte 378 - Iné pohľadávky v roku 2019Archív

26.7.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci obce a ich zákonné obmedzenia, povinnosti a právaArchív

29.7.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer