dnes je 24.7.2024

Účtovanie transferu zo štátneho fondu v roku 2020Archív

31.1.2020, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie cez účet 548 - vybrané predkontácieArchív

23.8.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie odvodu do fondu výtvarných umení v roku 2021Archív

27.10.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2021Archív

8.2.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie kladného hospodárskeho výsledku v príspevkovej organizácii obceGarancia

23.10.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká účtovania na účte 378 - Iné pohľadávky v roku 2019Archív

26.7.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup účtovania rozpočtových príjmov v rozpočtových organizáciách obce a VÚCGarancia

30.11.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii v roku 2019Archív

31.10.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjem z náhrady škody v roku 2024Archív

30.11.2023, Ing. Jozef Pohlod , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba rezerv mestskej časti na rekreačné poukazy v roku 2020Archív

31.1.2020, Dr. Jozef Sýkora PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci obce a ich zákonné obmedzenia, povinnosti a právaArchív

29.7.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný darArchív

21.6.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komparácia účtovníctva vo vybraných právnických subjektochGarancia

27.2.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie zisku z podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie na bežné výdavkyGarancia

19.3.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyradenie dlhodobého majetku v obci a rozpočtových a príspevkových organizáciách obceArchív

21.6.2018, Ing. Jana hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede súvisiace s poskytovaní finančných transferovGarancia

20.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dotácie z UPSVaR na stravu v roku 2019Archív

21.3.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie poskytnutých transferov obci v roku 2019Archív

24.6.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania projektu UPSVaR v roku 2018Archív

18.7.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatok za prevod vlastníctva účtovanie pri finančnom prenájme v roku 2021Archív

26.11.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania vecného bremena v roku 2018Archív

25.9.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba sociálneho fondu u subjektov verejnej správy v roku 2019Archív

22.2.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup cenín obce s odplatou dodávateľovi v roku 2018Archív

16.8.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie pozemkov a ich účtovanie v roku 2019Archív

27.9.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie drobného majetku v roku 2024Garancia

26.2.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania príspevku združeniu v roku 2018Archív

16.8.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie príjmu a výdavku štipendií v príspevkovej organizáciiGarancia

15.3.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodické usmernenie č. MF/010402/2020-352 o účtovaní prevodu správy majetku a prevodu vlastníctva majetku v organizáciách štátnej správyArchív

30.11.2020, Vypracoval: Ing. Jana Hvojníková, Schválil: Ing. Ladislav Zakhar, PhD. Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poisteniaGarancia

1.12.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostatok v pokladnici mesta na konci roka 2019Archív

20.12.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie finančných darov v neziskovej organizácii v roku 2019Archív

17.2.2019, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyfakturované nájomné za pôdu za rok 2020Archív

29.3.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpísanie neuhradených záväzkovArchív

31.1.2020, Dr. Jozef Sýkora PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Živelná udalosť v obci z účtovného pohľaduGarancia

24.4.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok na stravu v rozpočtovej organizáciiArchív

28.2.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obciGarancia

18.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vrátenia platieb za elektrickú energiu v obci v roku 2022Archív

28.9.2022, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2019Archív

17.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie čiastočne odpísaného nehnuteľného majetku rozpočtovej organizácie v roku 2021Archív

27.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie čiastočne odpísaného nehnuteľného majetku rozpočtovej organizácie v roku 2021Archív

29.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov na dopravné žiakov v obci, ktorá je zriaďovateľom školyGarancia

24.4.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká (ne)významnej sumy v účtovníctve príspevkovej organizácie a obceGarancia

29.8.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie tlače pozvánok v obci v roku 2021Archív

26.11.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vrátenia časti finančného príspevku v rozpočtovej organizácii v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a klasifikácia častých výdavkov v praxi v roku 2019Archív

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer