dnes je 24.7.2024

Zmena hlavného kontrolóra obce a uzatvorenie pracovného pomeruArchív

21.6.2018, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obceArchív

29.11.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce v roku 2020Archív

29.9.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnankyňa obce, ktorá vykonáva súčasne aj funkciu hlavnej kontrolórky v inej obciGarancia

22.9.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok starostu a hlavného kontrolóra obce na príspevky do DDS v roku 2020Archív

30.11.2020, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavný kontrolór v samospráve - I.Garancia

9.7.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok starostu a hlavného kontrolóra obce na príspevky do DDS v roku 2020Archív

20.12.2019, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané novelizované ustanovenia zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2018Garancia

27.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny a novely vybraných právnych predpisov - 2021Archív

22.4.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavný kontrolór v samospráve - II.Garancia

9.7.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon vonkajších a vnútorných typov kontrol v organizáciách školstvaGarancia

25.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola dodržiavania zákona o archívoch a registratúrach v územnej samospráve hlavným kontrolóromGarancia

1.2.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci obce a ich zákonné obmedzenia, povinnosti a právaArchív

29.7.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyjadrenie hlavného kontrolóra v roku 2020Archív

17.12.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plat starostu obce počas ozdravného režimu v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj obecného pozemku na žiadosť občana v roku 2021Archív

8.2.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pričlenenie obce a iné navrhované zmeny zákona o obecnom zriadení od 1. januára 2018Garancia

28.7.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznamovacia povinnosť v správnom konaníGarancia

15.5.2017, Ing. Mária Pročková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné zastupiteľstvá online alebo korešpondenčnou formouGarancia

30.4.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

21.6.2018, Ing. Maroš Lônčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

29.7.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

30.11.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská dovolenka hlavnej kontrolórky obceGarancia

19.4.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

20.12.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

17.12.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválenia VZN obecným zastupiteľstvom v roku 2023Garancia

26.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zverejnenie a schválenie rozpočtu obceArchív

9.12.2018, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančná kontrola pri dotáciách poskytnutých obciGarancia

26.1.2018, Ing. Mária Pročková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané časté nedostatky pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2018Archív

23.11.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úlohy audítora a očakávania verejnosti od auditu organizácií verejnej správy - I. časťArchív

24.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer