dnes je 24.7.2024

Finančný darArchív

21.6.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie finančných darov v neziskovej organizácii v roku 2019Archív

17.2.2019, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania finančného transferu a daru príspevkovej organizácii v roku 2018Archív

14.8.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Subjekt verejnej správy ako poskytovateľ daruGarancia

25.7.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na reprezentáciu a propagáciu v praktických príkladochGarancia

6.12.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie finančných prostriedkov občanovi zo strany obce v roku 2018Archív

25.10.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie, ocenenie a zaradenie majetku darovaním alebo kúpou za 1 euro v roku 2019Archív

23.8.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifické účty v podmienkach obceGarancia

24.1.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zriadenie finančnej komisie obecným zastupiteľstvom v roku 2018Archív

16.7.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

21.6.2018, Ing. Maroš Lônčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2021 fyzickou a právnickou osobouArchív

15.2.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká DPH pri rozpočtových a príspevkových organizáciách v roku 2019Archív

26.7.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov - riadky relevantné pre neziskové organizácieArchív

22.3.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o rozpočtových pravidlách od 1. februára 2017Garancia

3.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie pomoci Ukrajine a odídencom z Ukrajiny v roku 2022Archív

23.4.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Služby prijaté zo zahraničia a zrážková daň za autorské honoráre v roku 2023Archív

29.11.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodické usmernenie č. MF/010402/2020-352 o účtovaní prevodu správy majetku a prevodu vlastníctva majetku v organizáciách štátnej správyArchív

30.11.2020, Vypracoval: Ing. Jana Hvojníková, Schválil: Ing. Ladislav Zakhar, PhD. Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záverečný účet obce za rok 2017Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úlohy audítora a očakávania verejnosti od auditu organizácií verejnej správy - I. časťArchív

24.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer