OBSAH

 

Akcia

 

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku v rozpočtovej organizácii

3.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p.

Dlhodobý hmotný majetok

DHM je

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.


 + 421 - 2 - 33 00 55 55 info@dashofer.sk

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: