Input:

Zaúčtovanie vráteného nespotrebovaného poistného, ktoré bolo uhradené a časovo rozlíšené v roku 2016

18.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.2.2 Zaúčtovanie vráteného nespotrebovaného poistného, ktoré bolo uhradené a časovo rozlíšené v roku 2016

Ing. Mária Pročková


Ako zaúčtovať vrátenie nespotrebovaného poistného, ktoré bolo uhradené a časovo rozlíšené v roku 2016?

ÚČTOVANIE V ROKU 2016 
Poistné - 27,99 eur na obdobie 19. 9. 2016 - 18. 9. 2017 
Predpis poistné - 2016 7,98 eur 568/379 a 357/693 
predpis poistné - 2017 20,01 eur 381/379 
úhrada v roku 2016 7,98 eur 379/222 + RS 
20,01 eur 379/222 + RS a 357/384 
ÚČTOVANIE V ROKU 2017 
Zúčtovanie nákladov budúcich období 20,01 eur 568/381 a 384/693 

V roku 2017 nám vrátili nespotrebované poistné 3,75 eur za august a september. O túto sumu si chceme znížiť výnosy, no nevieme, aký protiúčet použiť pri príjme peňazí z poisťovne na bankový účet (- ? / - 222 RS). Tieto finančné prostriedky nebudeme posielať zriaďovateľovi.

Podľa § 6 ods. 1 písm. d) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej „opatrenie”), sa náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.

V prípade nespotrebovaného poistného, ktoré bolo od poisťovne vrátené v roku 2017, ide o účtovný prípad roka 2017. Predpokladáme, že príjem peňazí z poisťovne ste prijali na stranu MD účtu 222 – Príjmový rozpočtový účet a nie ako uvádzate v príklade (- ? / - 222 RS), potom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: