dnes je 28.5.2023

Spravodajca vo verejnej správe
Produkt manažér

2023.04 Úvodník


Bc. Tamila Chui

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle – Spravodajca vo verejnej správe – sa dočítate o práve uplatňovania odpisov z hmotného majetku podľa zákona o dani z príjmov. Právo uplatňovania odpisov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je naviazané na splnenie niekoľkých podmienok. Základnou podmienkou je, že ide o hmotný majetok, ktorý sa na účely ZDP považuje za odpisovaný hmotný majetok a nejde teda o majetok, ktorý je z odpisovania vylúčený . Odpisovaný hmotný majetok je vymedzený v § 22 ods. 2 až 6 ZDP. Ďalšou podmienkou uplatnenia daňových odpisov je povinnosť účtovania o tomto majetku v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania a použitie majetku na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Ďalšie informácie sa dozviete v aktuálnom čísle časopisu.

Aké sú podmienky uplatňovania daňových odpisov majetku? Vo všeobecnosti platí pri uplatňovaní daňových odpisov možnosť odpisovať majetok, ku ktorému má daňovník vlastnícke právo. ZDP však umožňuje uplatnenie daňových odpisov aj z majetku, ku ktorému daňovník nemá vlastnícke právo ale používa ho na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov. Ide o odpisovanie majetku na základe tzv. ekonomického vlastníctva majetku a ZDP priamo v § 24 ods. 1 vymedzuje majetok a situácie, v ktorých je možné takéto daňové odpisovanie uplatniť.

Pripravili sme pre Vás aj ďalšie odborné informácie:

Novela zákona o dani z príjmov daňový bonus.

Zaúčtovanie prevodu pohľadávok do Slovenskej konsolidačnej a. s. v roku 2023.

Bezodplatné nadobudnutie DHM a zaradenie do majetku.

Účtovanie faktúry v rámci opatrenia "Hromadný prílev cudzincov na územie SR".

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie praje


Bc. Tamila Chui

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe

Články

Daňové priznanie k dani z príjmov - riadky relevantné pre subjekty verejnej správy

Vplyv vyhlásenia sumy priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2022 na plat starostu obce a primátora mesta v roku 2023

Daňové priznanie k dani z príjmov - riadky relevantné pre neziskové organizácie

Otázky a odpovede

Zmluvy o výkone dobrovoľníckej služby

Podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV