dnes je 2.10.2023

Spravodajca vo verejnej správe
Produkt manažér

2023.09 Úvodník


Mgr. Tamila Chui

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle – Spravodajca vo verejnej správe – sa dočítate o vykonávaných zmenách zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v roku 2023. V priebehu roka 2023 boli vykonané zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktoré nadväzujú na úpravy iných právnych predpisov alebo boli predložené z iniciatívy poslancov Národnej rady SR. Do konca júna 2023 bolo schválených týchto 10 noviel ZDP. Prehľad týchto noviel si môžete pozrieť v aktuálnom čísle časopisu.

Aký postup pohľadávky je určený pre neziskovú organizáciu? Jedným zo spôsobov vyradenia pohľadávky z majetku je jej postúpenie. Postúpenie pohľadávky upravuje § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka v z. n. p. Veriteľ môže svoju pohľadávku postúpiť inému aj bez súhlasu dlžníka, a to z dôvodu, že zmena v osobe veriteľa sa netýka jeho oprávnení a povinností vyplývajúcich pre neho zo záväzku. Postúpenie pohľadávky by však veriteľ mal oznámiť dlžníkovi bez zbytočného odkladu.

Pripravili sme pre Vás ďalší odborný článok:

Postúpenie pohľadávok pre neziskové organizácie praktické príklady.

Odporúčame Vám prečítať si aj praktické riešenia príkladov z praxe:

Vrátenie dotácie z roku 2020 do štátneho rozpočtu v roku 2023.

Postup obce pri úmrtí SHR v roku 2023.

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie praje


Mgr. Tamila Chui

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe

Články

Prehľad noviel zákona o dani z príjmov v roku 2023

Postúpenie pohľadávky pre neziskové organizácie

Postúpenie pohľadávok pre neziskové organizácie - praktické príklady

Otázky a odpovede

Vrátenie dotácie z roku 2020 do štátneho rozpočtu v roku 2023

Postup obce pri úmrtí SHR v roku 2023

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.10.2023 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV