dnes je 24.7.2024

Spravodajca vo verejnej správe
Produkt manažér

2024.06 Úvodník


Mgr. Tamila Chui

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca vo verejnej správe sa dočítate o dotácii na obstaranie hmotného majetku a daň z príjmov. Vo všeobecnosti sa dotácia na obstaranie hmotného majetku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) považuje za zdaniteľný príjem. Výnimku predstavujú daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, u ktorých dotácia poskytnutá v rámci ich hlavnej činnosti, t. j. na majetok používaní v rámci činnosti, za účelom ktorej boli založení alebo zriadení, sa považuje za príjem z hlavnej činnosti, ktorý je v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZDP oslobodený od zdanenia. Pre daňovníkov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva ZDP v § 17 ods. 3 písm. f), stanovuje osobitný spôsob zahrnovania dotácií na obstaranie odpisovaného majetku. Ďalšie informácie sa čitateľ dozvie v aktuálnom čísle časopisu.

Aký je spôsob zahrnutia daňových odpisov do základu dane pri majetku používanom na prenájom? Ako uvádza autorka článku Ing. Michaela VidováSpôsob zahrnutia daňových odpisov do základu dane pri majetku používanom na prenájom vymedzuje § 19 ods. 3 písm. a) ZDP, podľa ktorého sa do daňových výdavkov zahŕňa daňový odpis najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba sčasti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška daňového odpisu zahrnovaného do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Takýto limit daňového odpisu sa nevzťahuje na prenájom majetku zaradeného do odpisových skupín 0 až 4 u mikrodaňovníka.”

Pripravili sme pre Vás ďalšie odborné články:

Odporúčame Vám prečítať si aj praktické riešenia príkladov z praxe:

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie praje


Mgr. Tamila Chui

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe.

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 6. 2024 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

Články

Zdaniteľné príjmy daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

Príjmy oslobodené od dane z príjmov u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie

Prílohy daňového priznania k dani z príjmov

Otázky a odpovede

Zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu zriaďovateľa v roku 2024

Zamestnanci obecnej polície - vyplatenie odchodného v roku 2024

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2024,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2024 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV