dnes je 29.3.2023

Spravodajca vo verejnej správe
Produkt manažér

2023.03 Úvodník


Bc. Tamila Chui

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle – Spravodajca vo verejnej správe – sa dočítate o relevantných položkách daňového priznania pre subjekty verejnej správy. Výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve sa pri vyčíslení daňovej povinnosti právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov upravuje nielen o položky pripočítateľné ale aj o položky odpočítateľné od výsledku hospodárenia. Položkami odpočítateľnými od výsledku hospodárenia sú sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia ale podľa podmienok ZDP sa do základu dane nezahŕňajú. Ide napríklad o príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, sú od dane oslobodené alebo sú zdanené daňou vyberanou zrážkou. Ďalšie informácie sa dozviete v aktuálnom čísle časopisu.

Zvýši sa suma priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve? Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi obce, resp. primátorovi mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 predmetného zákona. Obecné zastupiteľstvo, resp. mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Pripravili sme pre Vás aj ďalšie odborné informácie:

• Daňové priznanie k dani z príjmov – riadky relevantné pre neziskové organizácie

• Zmluvy o výkone dobrovoľníckej služby.

• Podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie.

Príjemné čítanie Vám v mene celej redakcie praje


Bc. Tamila Chui

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti verejnej správy. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2023 na stiahnutie

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

Články

Plat starostu obce a primátora mesta po skončení mandátu poslanca NR SR

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - subjekty verejnej správy

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - neziskové organizácie

Otázky a odpovede

Podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie

Finančný príspevok na stravu v rozpočtovej organizácii

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.3.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV