Input:

Účtovanie kreditného zostatku na bankovom účte neziskovej organizácie v roku 2019

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.3 Účtovanie kreditného zostatku na bankovom účte neziskovej organizácie v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Chceli by sme sa opýtať, ako sa má správne zaúčtovať – Odmena za zostatok na účte, ktorý nám mesačne banka pripíše na účet.

Sme nezisková organizácia, účtujúca v podvojnom účtovníctve.

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle ustanovenia § 65 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov sa odmena za zostatok na účte, ktorý banka pripisuje na bankový účet ako kreditný úrok účtuje cez účet 644 (strana Dal) súvzťažne s účtom 221. Práve ustanovenie predmetného ustanovenia § 65 ods. 3 uvádza, že prostredníctvom účtu 644 sa účtujú úroky prijaté od banky.

Oblasť neziskových organizácií účtuje iným spôsobom kreditné úroky ako subjekt

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: