OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.12.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2019.11 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle online časopisu - Spravodajca vo verejnej správe – prinášame informácie týkajúce sa novely zákona o účtovníctve od 1. januára 2020.

POZOR! Od 1. 1. 2020 budú mať povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:
- celková suma majetku presiahla 2 000 000 €,
- čistý obrat presiahol 4 000 000 €,
- priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Kompletné informácie k zmenám získate v článku od Ing. Štefana Fabiana, PhD.

Za určitých okolností môžu aj subjekty verejnej správy, resp. ich rozpočtové a príspevkové organizácie podliehať dani z motorových vozidiel. Ide najčastejšie o situácie, kedy je vozidlo využívané na hlavnú (tzv. nezdaňovanú) činnosť a časť zdaňovacieho obdobia aj na podnikateľskú (tzv. vedľajšiu, alebo zdaňovanú) činnosť. Viac sa dočítate v článku od Ing. Petra Horniačka.

Upozorňujeme, že v rámci vášho predplatného máte možnosť využívať bezplatný odpovedný servis, ktorý vám poskytuje odpovede od odborníkov z praxe.

S prianím príjemného čítania,

Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti verejnej správy. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

Nové v on-line časopise:

Nové v on-line časopise:

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2020

Daň z motorových vozidiel u príspevkovej organizácie

Otázky a odpovede


Odmeňovanie hlavného kontrolóra za členstvo vo finančnej komisii

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Znalecký posudok pri predaji obecného pozemku

Rozpočtovanie vlastných zdrojov príspevkovej organizácie

Fakturácia s DPH pri občianskom združení

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019 a pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 a pre rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: