OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
22.10.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Spravodajca vo verejnej správe

2018.09 Úvodník

Ing. Maroš Lônčík

Vážení čitatelia,

septembrové číslo on-line časopisu Spravodajca vo verejnej správe Vám prináša zaujímavé príspevky: Účtovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí a úrokov z nich v obciach v roku 2018, Účtovanie dobropisovej/preplatkovej faktúry v priebehu účtovného roka v 2018, Transferové oceňovanie pri prenájme majetku obce a ROPO v roku 2018 alebo Kontrola dodržiavania zákona o archívoch a registratúrach v územnej samospráve hlavným kontrolórom v roku 2018.

Téma mesiaca sa zameriava na účtovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí a úrokov z nich. V záujme jednotného vykazovania podobných prípadov vydalo Ministerstvo financií metodické usmernenie MF SR č. MF/007847/2017-31. V článku autorky Ing. Ľubice Gavenčiakovej sú uvádzané aj príklady postupov účtovania podobných situácií.

Účtovanie dobropisov upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s odkazom na postupy účtovania. K potrebe vydania dobropisu dochádza v praxi veľmi často v prípade vrátenia tovaru tovar alebo jeho časť. Článok Vám prináša aj názorné príklady účtovania podobných prípadov.

Základné pravidlo uplatnenia transferového oceňovania pre obce aj ich rozpočtové a príspevkové organizácie je viazané na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, či príjem je alebo nie je oslobodený. Viac sa dočítate v článku od Mgr. Andreja Chomu.

POZOR!V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení má kontrolór oprávnenie vykonávať kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Podrobný článok o kontrole pre Vás pripravila Ing. Ingrid Konečná Veverková.

Ako predplatitelia máte k dispozícii 24-hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy a bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe.

Príjemné čítanie a veľa pracovných úspechov praje

Ing. Maroš Lônčík

Odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti verejnej správy. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti verejnej správy. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

Nové v on-line časopise:

 • Neproduktívne náklady v obci, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií z účtovného pohľadu v roku 2018
 • Úlohy obce pri manažmente komunálnych odpadov v roku 2018
 • Vytváranie rezerv v obci, rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách v roku 2018
 • Zriadenie finančnej komisie obecným zastupiteľstvom v roku 2018

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2018,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2018 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote. 
Ďalší autori:

 • Ing. Miriam Majorová
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • JUDr. Simona Laktišová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
 • Ing. Lucia Kašiarová, ACCA
 • Ing. Jana Vršková
 • Ing. Iveta Harušťáková
 • Ing. Peter Kondáš

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: