OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2019.10 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca vo verejnej správe Vás informujeme o povinnostiach, ktoré vyplývajú pre subjekt verejnej správy v roku 2019. V článku sa dozviete aj o tom, čo sa všetko v skratke vzťahuje na subjekt verejnej správy, čo všetko potrebuje mať spracované subjekt verejnej správy, aké sú povinnosti pre samosprávu miest, obcí a vyšších územných celkov, atď.

Pre subjekt verejnej správy platí povinnosť prešetrenia a vybavenia sťažnosti (písomnej, osobnej alebo elektronickej) podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Uvedený predpis požaduje povinne mať zostavenú internú smernicu o vybavovaní sťažnosti. Pre subjekt platí tiež povinné vybavenie petícií podľa zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom v práve v z. n. p., pričom povinnosti neurčené v tomto predpise sa riadia doplnkovo spomínaným zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. Viac sa dozviete z článku od Dr. Jozefa Sýkoru, MBA.

V legislatívnom dianí sú schválené výrazné zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2020. Jedná sa i o výrazné zmeny nielen v dani z príjmov FO ale i v dani z príjmov PO. Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. Obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Viac sa dočítate v článku od Ing. Petra Horniačka.

Odporúčame prečítať si i riešenie praktických prípadov z praxe:
- Odpisovanie závlahového systému v roku 2019
- Základná finančná kontrola v malej obci v roku 2019
- Účtovanie nákladov podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii v roku 2019

V rámci vášho predplatného máte možnosť 24-hodín denne využívať vybrané právne predpisy pre oblasť verejnej správy, a taktiež využívať bezplatný odpovedný servis.

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti verejnej správy. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

Nové v on-line časopise:

Špecifiká účtovania na účte 378 - Iné pohľadávky v roku 2019
Špecifiká DPH pri rozpočtových a príspevkových organizáciách v roku 2019

Otázky a odpovede
Zmena metódy vykonania konsolidácie v roku 2019
Občianske združenie a schválenie účtovnej závierky v roku 2019
Účtovanie kreditného zostatku na bankovom účte neziskovej organizácie v roku 2019

Téma mesiaca
Použitie vlastného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca pri tuzemskej pracovnej ceste

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: