OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Spravodajca vo verejnej správe

2018.12 Úvodník

Ing. Maroš Lônčík

Vážení čitatelia,

Decembrové číslo on-line časopisu Spravodajca vo verejnej správe Vám prináša zaujímavé príspevky: Zverejnenie a schválenie rozpočtu obce v roku 2019, Účtovanie zásob v rozpočtovej organizácii – predkontácie v roku 2019, Zaúčtovanie preplatku z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne v roku 2019, Odporúčania a upozornenia k náležitostiam pracovnej zmluvy a stravovaniu v roku 2019.

Téma mesiaca sa zameriava na oblasť zverejňovania a schvaľovania rozpočtu obce podľa v zmysle zákona č- 369/1990 Zb. Viac sa dočítate v článku od autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej.

Oblasť účtovania zásob v štátnej a samosprávnej rozpočtovej organizácii je diskutovanou témou. V odbornom článku Vám prinášame prehľad príkladov účtovania v zmysle opatrenia č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je upravené zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. V článku od autora Ing. Štefana Fabiana, PhD. Vám prinášame aj praktické príklady účtovania.

V praxi sa stáva, že zamestnávatelia, ktorú vyhotovujú, často neuvedú všetky podstatné náležitosti pracovnej zmluvy alebo ich neuvedú v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 301/2001 Z. z. Zákonníka práce.

Ako predplatitelia máte k dispozícii 24-hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy a bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe.

Vzhľadom na blížiaci sa záver roka 2018 Vám chceme zaželať príjemné Vianočné sviatky a veľa šťastia do nového roku 2019.

Príjemné čítanie a veľa pracovných úspechov praje

Ing. Maroš Lônčík

Odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti verejnej správy. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti verejnej správy. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

Nové v on-line časopise:

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2018 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote. 
Ďalší autori:

 • Ing. Miriam Majorová
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • JUDr. Simona Laktišová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: