dnes je 2.10.2023

Postup obce pri úmrtí SHR v roku 2023Garancia

26.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie dotácie z roku 2020 do štátneho rozpočtu v roku 2023Garancia

25.9.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postúpenie pohľadávok pre neziskové organizácie - praktické príkladyGarancia

22.9.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postúpenie pohľadávky pre neziskové organizácieGarancia

21.9.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad noviel zákona o dani z príjmov v roku 2023Garancia

20.9.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie rozdielov vzniknutých zo zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti v roku 2023Garancia

31.8.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Modernizácia verejného osvetlenia v roku 2023Garancia

30.8.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postúpenie pohľadávok - praktické príkladyGarancia

28.8.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postúpenie pohľadávky obcouGarancia

25.8.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah výkonu funkcie starostu a jeho platGarancia

24.8.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zvýšenia menovitej hodnoty akcií vo Vodárenskej spoločnosti v roku 2023Garancia

27.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválenia VZN obecným zastupiteľstvom v roku 2023Garancia

26.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Subjekt verejnej správy ako poskytovateľ daruGarancia

25.7.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrovaný sociálny podnik a úľava na daniGarancia

24.7.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie vlastného motorového vozidla starostom obce a cestovné náhradyGarancia

21.7.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventúrny rozdiel z minulých rokov - postupy účtovania v roku 2023Garancia

29.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie krátkodobej pôžičky obcou občianskemu združeniu v roku 2023Garancia

28.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky na daň z príjmov platené do lehoty na podanie daňového priznaniaGarancia

27.6.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka starostu obce a primátora mestaGarancia

26.6.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia na daň z príjmov od 1. 1. 2023Garancia

23.6.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dobropisu v obci v roku 2023Garancia

31.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie stravného a školného medzi rozpočtovými organizáciami v roku 2023Garancia

30.5.2023, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepeňažný príjem zamestnanca v súvislosti so služobným automobilomGarancia

25.5.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie faktúry v rámci opatrenia “Hromadný prílev cudzincov na územie SR“Archív

25.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezodplatné nadobudnutie DHM a zaradenie do majetkuArchív

24.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie prevodu pohľadávok do Slovenskej konsolidačnej a. s. v roku 2023Archív

21.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov - daňový bonusArchív

20.4.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo uplatňovania odpisov z hmotného majetku podľa zákona o dani z príjmovArchív

19.4.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluvy o výkone dobrovoľníckej službyGarancia

23.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov - riadky relevantné pre neziskové organizácieGarancia

22.3.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov - riadky relevantné pre subjekty verejnej správyGarancia

20.3.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok na stravu v rozpočtovej organizáciiGarancia

28.2.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - neziskové organizácieGarancia

24.2.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - subjekty verejnej správyGarancia

23.2.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plat starostu obce a primátora mesta po skončení mandátu poslanca NR SRGarancia

22.2.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky uplatnenia daňového bonusu od 1. januára 2023Garancia

25.1.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2023Garancia

25.1.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nehnuteľností a nabíjacie stanice pre elektromobilyGarancia

25.1.2023, Ing. Klára Klabníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metódy a postupy konsolidácie vo verejnej správeGarancia

24.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plat opätovne zvoleného starostu obce v roku 2023Garancia

24.1.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer