OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.04 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Sprievodcu vo verejnej správe sa dočítate informácie týkajúce sa zmien v súvislosti s novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá rieši tému - korešpondenčná forma hlasovania poslancami obecného zastupiteľstva, postup pri návrhu uznesenia a pri spôsobe schvaľovania, niektoré lehoty zo zákona v aktuálnej mimoriadnej situácii.

POZOR! Vzhľadom na aktuálne vzniknutú neočakávanú situáciu sa v tomto kalendárnom roku posúva termín na predloženie správy o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu za predchádzajúce dva roky na 30. september 2020.

V ostatnom období boli schválené viaceré legislatívne zmeny a jednou z nich je i tvz. zákon LEX KORONA - zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vo vzťahu k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V aktuálnom čísle časopisu sa dočítate o zmenách v dani z príjmov zo závislej činnosti, ktoré priniesol tzv. zákon LEX KORONA.

Obce a mestá majú povinnosť v súvislosti s rozhodnutím, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva vydal dňa 20. apríla 2020, a ktoré sa dotýka i orgánov územnej samosprávy a štátnej správy a ukladá im podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti verejnej správy. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.


(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

Nové v on-line časopise:

Články
Obecné zastupiteľstvá online alebo korešpondenčnou formou

Lex Korona I - opatrenia v oblasti závislej činnosti

Novelizácia Zákonníka práce s ohľadom na kompetencie zamestnávateľa

Opatrenia orgánov verejnej správy podľa aktuálneho rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva


Otázky a odpovede
Účtovanie opravy v obci v roku 2020

Účtovanie ochranných rúšok pre potreby občanov obce

Výpočet mzdy pre pedagogických zamestnancov pri prekážkach v práci a pri práci z domu počas mimoriadnej situácie

Zaradenie účtovníčky do platovej triedy v roku 2020

Zvýšenie tarifného platu vedúcemu zamestnancovi v roku 2020

Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy v roku 2020

Zaradenie vychovávateľky ŠKD do platovej triedy v roku 2020


V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019 a pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: