OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.8.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Spravodajca vo verejnej správe

2019.07 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle online časopisu sa venujeme téme – Špecifiká účtovania na účte 378 – Iné pohľadávky v roku 2019. POZOR! Často sa zamestnanci dopytujú, či pohľadávka voči osobe zodpovednej za škodu alebo manko sa účtuje práve cez účet 378, alebo cez iný účet pohľadávok, alebo cez podsúvahovú evidenciu. Viac sa dočítate v článku od Mgr. Jozefa Sýkoru, MBA.

Často sa v rámci odpovedného servisu pýtate na problematiku DPH. Ing. Ján Mintál pre Vás pripravil spracovanie témy - Špecifiká DPH pri rozpočtových a príspevkových organizáciách v roku 2019. Jednotlivé úzko súvisiace detaily v rámci DPH Vám ozrejmí i na zaujímavých praktických príkladoch.

Ako správne zúčtovať použitie vlastného cestného motorového vozidla v roku 2019? Použitie vlastného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca pri tuzemskej pracovnej ceste pre vás spracovala Ing. Ľuboslava Minková. Téma je obohatená i praktickými príkladmi.

Odporúčame prečítať si i riešenie príkladov z praxe:

 • Zmena metódy vykonania konsolidácie v roku 2019

 • Občianske združenie a schválenie účtovnej závierky v roku 2019

 • Účtovanie kreditného zostatku na bankovom účte neziskovej organizácie v roku 2019

Nezabudnite, že v rámci predplatného máte k dispozícii prístup 24-hodín denne k vybraným právnym predpisom a bezplatný odpovedný servis.

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti verejnej správy. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

Nové v on-line časopise:

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: