dnes je 24.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

25/2006 Z.z., Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2016

25/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
282/2006 Z.z.
1. 6. 2006
dopĺňa § 1 ods. 2
102/2007 Z.z.
13. 3. 2007
mení § 25, § 91, § 99 a § 149
232/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
232/2008 Z.z.
15.9.2008
mení a dopĺňa 3 novelizačných bodov
232/2008 Z.z.
1.1.2009
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
442/2008 Z.z.
1.9.2008
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
213/2009 Z.z.
1.7.2009
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
289/2009 Z.z.
30.6.2009
mení a dopĺňa 2 novelizačné body a poznámky pod čiarou
402/2009 Z.z.
1.12.2009
dopĺňa § 1
503/2009 Z.z.
1.1.2010
mení a dopĺňa 73 novelizačných bodov
73/2010 Z.z.
9.3.2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
73/2010 Z.z.
1.4.2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
129/2010 Z.z.
2. 4. 2010
mení a dopĺňa § 148a a § 155g
58/2011 Z.z.
1. 4.2011
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
158/2011 Z.z.
15. 6. 2011
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
182/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa § 34 a prílohu 7
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa § 26 a prílohu 7
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
Dopĺňa § 7 a § 155h
348/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 26 a § 155
550/2011 Z.z.
1. 2. 2012
dopĺňa § 27 a § 28
91/2012 Z.z.
9. 3. 2012
mení a dopĺňa 88 novelizačných bodov
28/2013 Z.z.
18. 2. 2013
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov
95/2013 Z.z.
23. 4. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
95/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 150 novelizačných bodov
95/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 43 a § 116
180/2013 Z.z.
30. 6. 2013
mení 14 novelizačných bodov
34/2014 Z.z.
27. 2. 2014
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
13/2015 Z.z.
1. 3. 2015
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
31/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa § 1 a poznámku pod čiarou
87/2015 Z.z.
29. 4. 2015
mení a dopĺňa § 26 a § 155p
252/2015 Z.z.
31. 10. 2015
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
252/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
343/2015 Z.z.
3. 12. 2015
mení § 51
343/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 1
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje
a) na zákazku, pri ktorej plnení sa musia
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.