OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.01 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

inventarizácia majetku za rok 2019 so sebou prináša celý rad okolností, na ktoré si treba v praxi dávať pozor. Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov sa riadi normatívnym právnym aktom - ustanoveniami § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Bližšie sa venujeme aj ustanoveniam zákona o účtovníctve, ktoré sa viažu k inventarizácii za aktuálne skončený účtovný rok 2019. Inventúre majetku podlieha majetok, ktorý je najmä dlhodobý hmotný ako aj majetok drobný dlhodobý. Treba uviesť, že majetkovou hodnotou je povinne aj pohľadávka. Tá sa rovnako inventarizuje. Viac informácií nájdete v texte, ktorý pripravil Dr. Jozef Sýkora, MBA.

Viete, akým spôsobom je možné odpísať neuhradené záväzky v účtovníctve na účte 379 na konci účtovného obdobia? Odpis záväzku predstavuje trvalý odpis a netvorí sa v takom prípade opravná položka. Odpis záväzku má byť zdôvodnený a je potrebné preveriť, či Zásady hospodárenia s majetkom obce (ako zriaďovateľ) nestanoví pre uvedené odpísanie záväzku s trvalým charakterom iné skutočnosti, či predošlé schválenie odpisu štatutárom obce, alebo na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia prípadov z praxe:

 • Zdanenie občerstvenia objednaného zo sociálneho fondu

 • Účtovanie transferu zo štátneho fondu v roku 2020

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu Spravodajca vo verejnej správe budete mať vždy prehľad o všetkom potrebnom z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v oblasti verejnej správy. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

 

Nové v on-line časopise:

Články

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov v otázkach a odpovediach

Otázky a odpovede
Zdanenie občerstvenia objednaného zo sociálneho fondu 

Účtovanie transferu zo štátneho fondu v roku 2020

Tvorba rezerv mestskej časti na rekreačné poukazy v roku 2020

Odpísanie neuhradených záväzkov


V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019 a pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Jana Vršková

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„Pri mojej práci využívam informácie z tohto diela. Časopis odoberám už tretí rok a zatiaľ som spokojná.“

Katarína M., Lučenec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne informácie. Páčia sa mi aj príklady z praxe, ktoré časopis ponúka. Pomáhajú mi orientovať sa v tejto problematike.“

Miroslav R., Bratislava

 

„Oceňujem možnosť položiť otázku odborníkovi.“

Jozef D., Žilina


 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: